Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα ανακοίνωση για τον κανονισμό λειτουργίας του πεζόδρομου

Σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου σε σχέση με τον πεζόδρομο ανακοινώνονται τα εξής:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό χρήσης και παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων και όπως καθορίζει η υπ’ αριθμ. 334/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπονται κυρώσεις στις περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων ή χρησιμοποίησης αυτών χωρίς την απαιτούμενη άδεια (παράνομη κατάληψη πεζοδρομίου ή πεζόδρομου).
Ειδικότερα, προβλέπεται σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί άδεια από τον Δήμο η επιβολή προστίμου ίσο με το διπλάσιο χρηματικό ποσό προς τον αναλογούν τέλος.
Για παράδειγμα αν ένα κατάστημα δικαιούται για κατάληψη 50 τετραγωνικά μέτρα και δεν έχει την απαραίτητη άδεια θα επιβληθεί πρόστιμο: (50 m2 επί 35 ευρώ) επί 2= 3.500 ευρώ.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πλέον των παραπάνω τετραγωνικών θα επιβληθεί πρόστιμο ως εξής: (παράνομα τετραγωνικά επί 35 ευρώ) επί 3 =……..

Παρακαλούνται ΑΜΕΣΑ όσοι συμπολίτες μας επαγγελματίες έχουν εκκρεμότητες να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να τις τακτοποιήσουν.
Ο Δήμος Θηβαίων κατανοεί τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πλην όμως οι Νόμοι του Κράτους και οι Αποφάσεις – Κανονισμοί του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να εφαρμόζονται από όλους προκειμένου έτσι να διαφυλάξουμε και τους πεζούς πολίτες αλλά και την ευπρεπή εικόνα του πεζόδρομου μας.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Κωσταντίνος Βενιζέλος

Δείτε και την σχετική ανακοίνωση-ειδοποίηση