Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα έργα του Δήμου Θηβαίων εντάχθηκαν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»- Αγροτικές Οδοποιίες

Νέα έργα του Δήμου Θηβαίων εντάχθηκαν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Στις 11 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», εντάχθηκαν τα ακόλουθα έργα του Δήμου Θηβαίων:
Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 423.236,08 € και αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στη θέση Ζαχαρέζα στην Τ.Κ Καπαρελλίου στη Δ.Ε Πλαταιών συνολικού μήκους 2.080 χλμ περίπου.
Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 371.064,67 € και αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στη θέση Τζάφκο στην Τ.Κ Ελλοπίας στη Δ.Ε Θίσβης συνολικού μήκους 1,825 χλμ περίπου.
Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 498.864,85 € και αφορά στην αναβάθμιση αγροτικής οδού στη θέση Καλογεράκη ή Βαθύρεμμα στην Δ.Ε. Βαγίων συνολικού μήκους 2,50 χλμ περίπου.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων.