Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα έργα του Δήμου Θηβαίων εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Νέα έργα του Δήμου Θηβαίων εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2017, στη ΣΑΕΠ 766, τα ακόλουθα έργα του Δήμου Θηβαίων:
Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €.
Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης, συνολικού προϋπολογισμού 755.000,00 € και αφορά στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο χωροθετείται η εβδομαδιαία λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ετήσια εμποροπανήγυρη της Θήβας. Η μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προβλέπει την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, ώστε στον χώρο να μπορούν να λειτουργούν η λαϊκή αγορά και η εμποροπανήγυρη, με πρόβλεψη ύπαρξης των απαραίτητων θέσεων των εμπόρων.
Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 296.000,00 € και αφορά στον λειτουργικό εμπλουτισμό, την βελτίωση και αναβάθμιση της πλατείας Ταχίου του Δήμου Θηβαίων.

Το προσεχές διάστημα θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο Δήμο Θηβαίων, προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων.