Τα Νέα του Δήμου

Μόνο με ραντεβού η προσέλευση πολιτών στον Δήμο Θηβαίων

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

 

Σύμφωνα με την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιο που αφορά τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών υπενθυμίζουμε εκ νέου στο εξυπηρετούμενο κοινό ότι οι πολίτες θα προσέρχονται στον Δήμο Θηβαίων μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών

Η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών συνιστά αδήριτη ανάγκη προς διασφάλιση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, η επανέναρξη της λειτουργίας δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αμέσως και με όρους πλήρους αποκατάστασης της κανονικότητας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα επανέλθει, αφού η κρίση από την πανδημία είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Θηβαίων: 2262350600 και 601. Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας με τις διευθύνσεις και τα τμήματα του Δήμου Θηβαίων οι πολίτες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thiva.gr /Επικοινωνία