Τα Νέα του Δήμου

Με τηλεδιάσκεψη η 5η Συνεδρίαση του ΔΣ Δήμου Θηβαίων

Με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, σε εφαρμογή των διατάξεων ΠΝΠ: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020).

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας webex, που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδος, για την οργάνωση τηλεδιασκέψεων που αφορούν συνεδριάσεις ∆ημοτικών Συμβουλίων και Επιτροπών.

Συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά ζητήματα και θέματα παιδείας.

Αναλυτικά οι πολίτες μπορούν να δουν τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου (εδώ) και την τηλεδιάσκεψη στο κανάλι του Δήμου στο youtube (κλικ εδώ)