Νέα – Ανακοινώσεις

Μήνυμα του Δημάρχου Θηβαίων για την απογραφή

Aγαπητοί Συμπολίτες,
Από τις 10 Μαΐου έως και τις 24 Μαΐου 2011 η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα διενεργήσει την Γενική Απογραφή Κατοικιών και Πληθυσμού.
Σκοπός της είναι η επικαιροποίηση δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών στοιχείων σε ό,τι αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά.
Το αποτέλεσμα της απογραφής του πληθυσμού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο ύψος της χρηματοδότησης των Δήμων.
Ως εκ τούτου η απογραφή του πραγματικού πληθυσμού του Νέου Καλλικράτειου Δήμου μας συνεπάγεται και αύξηση της χρηματοδότησής του από την Πολιτεία, με συνέπεια να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες υλοποίησης έργων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας και περισσότερες δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Ο Νέος Δήμος Θηβαίων αριθμεί, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 37.523 κατοίκους.
Ο αριθμός αυτός είναι δυστυχώς κατά πολύ μικρότερος από τον πραγματικό πληθυσμό μας.
Αυτό οφείλεται στο ότι πολλές χιλιάδες κατοίκων που διαμένουν μόνιμα στον τόπο μας και αξιώνουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και τα παιδιά τους, επέλεξαν να μην απογραφούν στον Δήμο μας.
Το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί σ’ αυτήν την απογραφή.
Γι’ αυτό απευθυνόμαστε κυρίως σε όλους όσους εργάζονται, διατηρούν κατοικία ή εξυπηρετούνται από τον Δήμο μας, επισημαίνοντας το χρέος τους να απογραφούν στο Δήμο μας.
• Για να καταγραφεί η πραγματική πληθυσμιακή δύναμη του Δήμου μας και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική του θέση στα κέντρα αποφάσεων.
• Για να μπορέσει ο Δήμος να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα ζωής.
• Για να γίνει Δήμος της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
• Για το μέλλον των παιδιών μας και όλων μας.
Ζητάμε επίσης να υπάρξει συνεργασία με όλους όσους θα ασχοληθούν με την απογραφή.
Από αυτήν την απογραφή δεν πρέπει να λείψει κανείς!!!!

Ο Δήμαρχος Θηβαίων
Σπυρίδων Νικολάου