Τα Νέα του Δήμου

Μήνυμα Δημάρχου Θηβαίων Γ. Αναστασίου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και τους ήδη εμφανείς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζουν σε πολλαπλά επίπεδα το περιβάλλον, το οποίο νοείται ως το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες .

Επίκαιρος, λοιπόν, ο εορτασμός για την αφύπνιση της ανθρωπότητας. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα απαιτούν λύσεις μέσα από ολιστικές προσεγγίσεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Απαιτούν έργα και δράσεις για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού μας κεφαλαίου, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία των πολιτών και των περιορισμό των κινδύνων για την υγεία και πρέπει να στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από μία πιο πράσινη οικονομία και μία πιο αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.
Το 2020 το καμπανάκι του κινδύνου για την προστασία του περιβάλλοντος ηχεί πιο έντονα. Στον Δήμο Θηβαίων το ακούμε. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι για εμάς θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής μας. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μας μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Γι’ αυτό το λόγο υλοποιούμε έργα που συνάδουν με αυτή τη φιλοσοφία, όπως αναπλάσεις, συντηρήσεις και βελτιώσεις κοινόχρηστων χώρων, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και βελτιώσεις σχετικών δικτύων, έργα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση, ενώ σχεδιάζουμε και υλποοιούμε διαδραστικές και ενημερωτικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το περιβάλλον μας αφορά όλους. Η προστασία του είναι μείζον ζήτημα πολιτισμού. Οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και το έδαφος που πατάμε για να συνεχίσουμε να ζούμε.

 

Ο Δήμαρχος Θηβαίων
Γεώργιος Δ. Αναστασίου