Νέα – Ανακοινώσεις

Μέχρι 31-12-2017 η περίοδος υποβολής δηλώσεων συγκομιδής αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Βοιωτίας γνωστοποιεί ότι για τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου παρατείνεται η περίοδος υποβολής δηλώσεων συγκομιδής μέχρι την 31-12-2017.

Ειδικότερα για το έτος 2017, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr). Μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσής τους.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωσή Συγκομιδής υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης με αίτηση τροποποίησης προς τη Δ.Α.Ο.Κ., προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά – παραστατικά.
Τονίζουμε ότι και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Επίσης σύμφωνα με τον Καν.436/2009, ισχύουν οι παρακάτω προθεσμίες:
1. Δηλώσεις επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ως την 10-01-2018
2. Δηλώσεις παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων ως την 15-01-2018