Τα Νέα του Δήμου

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του ΤΟΣΥΝ Δήμου Θηβαίων-Στις 4 Ιανουαρίου οι εκλογές

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Θηβαίων η 4η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. πρέπει να υποβληθούν με ενυπόγραφη γραπτή δήλωση προς το Δήμαρχο μέχρι την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 . Η υποβολή της δήλωσης γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα της αίτησης.

Κατεβάστε την  αίτηση υποψηφιότητας