Νέα – Ανακοινώσεις

Μέχρι 30-11-2016 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Βοιωτίας γνωστοποιεί στους υπόχρεους αμπελουργούς ότι σύμφωνα με το 4201/100005/12-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτιικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ λήγει στις 30-11-2016. Μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσής τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους στη δήλωση , οι υπόχρεοι αμπελουργοί έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν στη ΔΑΟΚ αίτηση τροποποίησης της, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά-παραστατικά.