Νέα – Ανακοινώσεις

Μέχρι 14/01/2014 η υπογραφή σύμβασης των επιτυχόντων παραγωγών της δράσης Βιολογική Κτηνοτροφία

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνει ότι δημοσιοποιήθηκε η υπ’αρθ. 2661/160022/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη των επιτυχόντων παραγωγών της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για πενταετή ένταξη και καλούνται μέχρι 14/01/2014 να προσέλθουν στην έδρα της υπηρεσίας προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.