Νέα – Ανακοινώσεις

Μέτρα Αυτοπροστασίας από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Δήμος Θηβαίων : Μέτρα Αυτοπροστασίας από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιμασμένοι…
Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα.
Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές εντός του σπιτιού λειτουργούν κανονικά.
Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
Αποφύγετε τη διαμονή και εργασία σε υπόγειους χώρους, αν αυτό δεν
είναι απαραίτητο.
Οι καλλιεργητές αγροτικών τεμαχίων, να μην εναποθέτουν υπολείμματα καλλιεργειών και υλικά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ρέματα και αποστραγγιστικές τάφρους, ώστε να υπάρχει καλή παροχέτευση των νερών στράγγισης προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας…
Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές,
υπερυψωμένο σημείο.
Αποφύγετε τη μετακίνηση μέσα στους πλημμυρισμένους δρόμους.
Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητο σας.
Αλλάξτε πορεία, αν οδηγείτε προς πλημμυρισμένη περιοχή.
Εάν το αυτοκίνητο σας έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να
παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, εγκαταλείψτε το αμέσως.
Μείνετε μακριό από κομμένα ή πεσμένα στο έδαφος ηλεκτροφόρα
καλώδια.
Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
Θυμηθείτε: οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων.
Η πλημμύρα μπορεί να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών, καθώς τα νερά μπορούν να παρασύρουν αντικείμενα ή να καταστρέψουν μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων, κ.λπ.
Επομένως, μετά την πλημμύρα…

Απομακρυνθείτε από περιοχές που &…