Νέα – Ανακοινώσεις

Λουτροθεραπεία-Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2018

ο Υπουργείο Εθνικής ?μυνας καθορίζει για τη Λουτροθεραπεία-Αεροθεραπεία: Αναπήρων Πολέμου, Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου Ν. 1370/44, Αναπήρων Αντιδικτατορικού Αγώνα Ν. 1543/85, Αναπήρων Αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89, Αναπήρων Πολέμου Αμάχου πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύει σήμερα και των Αναπήρων Αμάχου πληθυσμού Ν. 1863/89, καθώς και των θυμάτων των παραπάνω κατηγοριών κατά το έτος 2018, τα ακόλουθα :

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου ( ΑΔΑ: ΩΘΨΛ6-Ω2Κ)