Τα Νέα του Δήμου

Λαικη Αγορά Βαγίων- ημέρα Πέμπτη-Μέτρα και Συμμετέχοντες

Λόγω των νέων μέτρων που τίθενται σε ισχύ από 7/11/2020 για το
Επίπεδο Γ. Συναγερμού σύμφωνα με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19 και σύμφωνα με την Αρ. Δ1α/Γ.Π. Οικ. 71342/(ΦΕΚ 4899/6-11-2020 Β΄΄)
στη ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΑΓΙΩΝ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στις 12/11/2020
θα δραστηριοποιηθεί το 50% των πωλητών με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
Τα μέτρα πάγκου θα είναι για :

1) επαγγελματίες  8 μέτρα
2) ιχθυοπώλες 6 μέτρα
3) παραγωγοί 4 μέτρα

Δείτε τους συμμετέχοντες στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΓΙΩΝ 12-11-2020tel