Νέα – Ανακοινώσεις

Λήψη απόφασης Δ.Σ. Θηβαίων για το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

Δείτε εώ το απόσπασμα από το πρακτικό της 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων