Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών του Κοινωνικού Παντοπωλείου επί της έκθεσης πεπραγμένων, διαχειριστικός απολογισμός της Δομής παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Β΄ εξαμήνου 2019, Α΄& Β εξαμήνου 2020, Α΄& Β΄ εξαμήνου 2021, Α΄ εξαμήνου 2022»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Π