Νέα – Ανακοινώσεις

Κυψέλες Διαχείμασης και Δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής Μελισσοκομίας

Σχετ: Το υπ’ αρ. 12601/11-10-2016 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Βοιωτίας

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Κυψέλες διαχείμασης :

Σύμφωνα με το άρ.2 του ΚΑΝ.(Ε.Ε) 2015/1366 τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση στην επικράτειά τους μεταξύ της 1ηςΣεπτεμβρίου και της 31ηςΔεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων να καταθέσουν στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ στη Λιβαδειά μέχρι της 31-12-2016 την απαραίτητη αίτηση δήλωση.

2. Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.2

Για τη νέα τριετία 2017-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.2 « Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»,σας ενημερώνουμε ότι θα ενισχύεται η δαπάνη της μετακίνησης των μελισσοσμηνών από το…