Νέα – Ανακοινώσεις

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θηβαίων: Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών για εθελοντική διδασκαλία

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θηβαίων: Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών για εθελοντική διδασκαλία

Ο Δήμος Θηβαίων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχει στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θηβαίων παρέχει δωρεάν μαθήματα διδακτικής ενίσχυσης για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές και απευθύνεται σε εκείνους που φοιτούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά την κοινωνική αυτή δράση καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3, γραφεία πλησίον Δημοτικού Πάρκινγκ), είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dimosthivas@thiva.gr, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών από 24/9 έως 5/10/2018.
Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη εδώ:
Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι συνάρτηση της συμμετοχής και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών, επομένως για να λειτουργήσει προαπαιτούμενη είναι η συμμετοχή και η πρόθεσή των καθηγητών να συμβάλλουν σ’ αυτό το κοινωνικό έργο.