Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θηβαίων αα ΕΣΗΔΗΣ 201770

23PROC013083319 διακήρυξη με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

63ΧΕΩΡΜ-Κ0Μ περιληψη διακηρυξης με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

espd-request-v2(3)

Γενική-και-Ειδική-Συγγραφή – ραμπες WC AMEA σχολεία signed

προυπολογισμος Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής signed

τεχνικη περιγραφη ραμπες wc AMEA signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΑΜΠΕΣ WC signed