Τα Νέα του Δήμου

Κατάσταση Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Βαγίων

Σύμφωνα με τον Υγειονομικό χάρτη Υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19  και την Δ 1α/Γ.Π.οικ. 64450Απόφαση(ΦΕΚ 4484 /Β/11-10-2020)

η κατάσταση των συμμετεχόντων πωλητών στη Λαϊκή Αγορά της Κοινότητας Βαγίων, ημέρα Πέμπτη 15-10-2020 είναι η κάτωθι:

 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
  ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ         ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ         ΣΟΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ