Νέα – Ανακοινώσεις

Κατάθεση ερωτήσεων – επερωτήσεων για το Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείται όποιος Θηβαίος πολίτης ενδιαφέρεται να καταθέσει γραπτώς στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Θηβαίων, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2011 ερωτήσεις και επερωτήσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της 27ης Ιουνίου 2010 και να συζητηθούν, σε εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 2 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Δημοτικού Ελέγχου – Λαϊκής Συμμετοχής».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ