Νέα – Ανακοινώσεις

Καλούνται φορείς & δημότες για δηλώσουν συμμετοχή στην υπό συγκρότηση Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Θηβαίων

Στο πλαίσιο της υπό συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης, ο Δήμος Θηβαίων καλεί :

  • Tους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς με τη διαμόρφωση ή την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή Τουρισμού και να καταθέσουν αίτηση, στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους και ο αναπληρωτής αυτού.

  • Όποιον δημότη επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή και είναι εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού, να υποβάλει ανάλογη αίτηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση …Περισσότερα