Νέα – Ανακοινώσεις

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων: Ενημέρωση για τα προγράμματα που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Θηβαίων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης πραγματοποίησε τον μήνα Ιανουάριο την έναρξη των ακόλουθων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

1. Εικαστικό Εργαστήρι διάρκειας 50 ωρών
2. Εικαστικό Εργαστήρι διάρκειας 50 ωρών
3. Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής διάρκειας 25 ωρών
4. Γαλλικά για τον Τουρισμό διάρκειας 25 ωρών
5. Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση διάρκειας 25 ωρών (Δ.Δ. Βαγίων)
6. Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση διάρκειας 25 ωρών (Δ.Δ. Βαγίων)

Λίγα λόγια για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
• Τα προγράμματα παρέχονται Δωρεάν.
• Aπευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.
• Έχουν διάρκεια 25 ή 50 ώρες, ανάλογα το πρόγραμμα.
• Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.