Νέα – Ανακοινώσεις

Κάλεσμα Δήμου Θηβαίων για συμμετοχή σε έρευνα ενεργειακής συμπεριφοράς

Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο σύνταξης του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για την συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων, πραγματοποιεί έρευνα ενεργειακής συμπεριφοράς των κατοίκων του δήμου.

Γι’ αυτό το λόγο, καλεί τους δημότες, τους επαγγελματίες, τους φορείς και τους συλλόγους να συμπληρώσουν τα ακόλουθα ερωτηματολόγια, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν:

Το link για τον οικιακό τομέα ( για ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες κατοικίες):
http://goo.gl/forms/R7K0IOckLz

Το link για τον τριτογενή τομέα (για γραφεία, ιατρεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, φροντιστήρια,εμπορικά κλπ)
http://goo.gl/forms/lRR48UVmwg

Τα στοιχεία που ζητούνται να συμπληρωθούν είναι ανώνυμα και θα παραμείνουν εμπιστευτικά και μόνο για τον σκοπό που ζητούνται.
Τα ερωτηματολόγια έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr