Νέα – Ανακοινώσεις

Ισολογισμός & Απολογισμός 2014 Δήμου Θηβαίων

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

Δείτε εδώ τη συνοπτική οικονομική κατάσταση απολογισμού