Νέα – Ανακοινώσεις

Θήβa: Βελτίωση – επισκευή κτιρίου κινηματογράφου ΣΟΝΙΑ

Σε εργασίες βελτίωσης- επισκευής του κτιρίου του θερινού δημοτικού κινηματογράφου “Σόνια” προχώρησε ο Δήμος Θηβαίων, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Οι εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες καθώς οι φθορές που είχε υποστεί το κτίριο δυσχαίρεναν την ασφαλή λειτουργία του.

Αναλυτικά οι εργασίες αφορούσαν: υποστύλωση του κτιρίου πριν την έναρξη των εργασιών, απομάκρυνση υλικών καθαιρέσεως, καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων, κατασκευή νέων επιχρισμάτων, επισκευή και χτίσιμο τοιχοποιίας πάνω από την εισόδου του κυλικείου (η οποία έχει καταρρεύσει) και ταυτόχρονη στήριξη του προβόλου στη θέση του εκδοτηρίου εισιτηρίων του κινηματογράφου, τοποθέτηση υδρορροών για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από την οροφή του κτιρίου, τοποθέτηση υγρομόνωσης στο τμήμα της εισόδου του κινηματογράφου και του εκδοτηρίου εισιτηρίων του κινηματογράφου.