Νέα – Ανακοινώσεις

Θέσεις για στάθμευση των ΑμεΑ

Η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν τα ?τομα με Αναπηρία.
Συγκεκριμένα με το Π.Δ 241/05(ΦΕΚ Α’ 290/30-11-2005) θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο αντικαθιστά το Ειδικό Σήμα στάθμευσης.
Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.
Δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης ορίζονται……