Τα Νέα του Δήμου

Η υπ’ αρ. 217/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2018 και πίνακας απολογισμού

Δείτε εδώ την υπ’ αρ. 217/2019 απόφαση