Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

Η εταιρεία ELPEDISON αναζητά συνεργάτες

1.

H Optimal HR για λογαριασμό της ELPEDISON, κορυφαίας εταιρίας Ενέργειας, βραβευμένη ως “Great Place to Work”, αναζητά για το εργοστάσιο της Θίσβης έναν επαγγελματία Χειριστή όπου θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη εκτέλεση των καθημερινών εργασιών για την ομαλή λειτουργία της μονάδας, σε 24ωρο κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών.
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης

Απαραίτητα προσόντα
• ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας ή Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών “ΑΣΠΑΙΤΕ” ή Σχολές Μηχανικών Ναυτικού
• Σχετική εμπειρία σε μονάδα παραγωγής στον κλάδο της ενέργειας θα συνεκτιμηθεί.
• Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office

Η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών/παροχών και ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.
Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση moutsopoulou@optimalhrgroup.com με τίτλο μηνύματος Χειριστής σε Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής

ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ_ELPEDISON 2023

2.

H Optimal HR για λογαριασμό της ELPEDISON, κορυφαίας εταιρίας Ενέργειας, βραβευμένη ως “Great Place to Work”, αναζητά για το εργοστάσιο της Θίσβης έναν επαγγελματία Μηχανικό Συντήρησης ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και την υλοποίηση της μηχανολογικής συντήρησης.
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης
• Συντονισμός, επίβλεψη και υλοποίηση της μηχανολογικής συντήρησης βάσει των εγχειριδίων και των βέλτιστων πρακτικών
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πραγματοποίηση τεχνικών αξιολογήσεων των εργολάβων
• Συμβολή στην αξιοπιστία, στην διαθεσιμότητα και στην διαχείριση του κόστους συντήρησης του εργοστασίου
• Διασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
• Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εμπειρία σε τμήμα συντήρησης μεγάλης βιομηχανίας
• Εμπειρία στην εφαρμογή, των πρωτοκόλλων ποιότητας και HSE (esp. IS09001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.)
• Ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Καλή γνώση του MS Office, και επιθυμητή η γνώση του SAP Maintenance module
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών/παροχών και ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.
Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση moutsopoulou@optimalhrgroup.com με τίτλο μηνύματος Μηχανικός Συντήρησης.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELPEDISON 2023

Back to list