Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

Η εταιρεία ELPEDISON αναζητά συνεργάτες

 

H Optimal HR για λογαριασμό της ELPEDISON, κορυφαίας εταιρίας Ενέργειας, βραβευμένη ως “Great Place to Work”, αναζητά για το εργοστάσιο της Θίσβης έναν επαγγελματία Μηχανικό Συντήρησης ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και την υλοποίηση της μηχανολογικής συντήρησης.
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης
• Συντονισμός, επίβλεψη και υλοποίηση της μηχανολογικής συντήρησης βάσει των εγχειριδίων και των βέλτιστων πρακτικών
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πραγματοποίηση τεχνικών αξιολογήσεων των εργολάβων
• Συμβολή στην αξιοπιστία, στην διαθεσιμότητα και στην διαχείριση του κόστους συντήρησης του εργοστασίου
• Διασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
• Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εμπειρία σε τμήμα συντήρησης μεγάλης βιομηχανίας
• Εμπειρία στην εφαρμογή, των πρωτοκόλλων ποιότητας και HSE (esp. IS09001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.)
• Ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Καλή γνώση του MS Office, και επιθυμητή η γνώση του SAP Maintenance module
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών/παροχών και ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.
Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση moutsopoulou@optimalhrgroup.com με τίτλο μηνύματος Μηχανικός Συντήρησης.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELPEDISON 2023