Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδα της Ελικώνας- Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στην περιοχή εφαρμογής του Νομού Βοιωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER για υποβολή προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στην περιοχή εφαρμογής του Νομού Βοιωτίας, η ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα:

την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 18:30 μ.μ.
στο Συνεδριακό Κέντρο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» στις Πηγές Κρύας

Στην ημερίδα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων δράσεων, των επιλέξιμων δαπανών και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συμμετοχή σας.

Για την
ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Γεωργία Γκικοπούλου
Γεν. Διευθύντρια