Νέα – Ανακοινώσεις

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων

Σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας για το κοινό : Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 10:00 έως 12:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2262350680
Φαξ: 2262350609
Διεύθυνση: Δημαρχείο, Κύπρου 3, 32200 Θήβα