Νέα – Ανακοινώσεις

Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε εδώ την υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176