Νέα – Ανακοινώσεις

Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λαμία, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-δας

***

Σε σχέση με δημοσιεύματα για το πρόγραμμα δακοκτονίας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το πρόγραμμα της δακοκτονίας προστατεύει την ελαιοπαραγωγή, το εισόδημα των παραγωγών το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Είναι μια συλλογική προσπάθεια Υπουργείου, Περιφέρειας, Δήμων, ΔΑΟ&Κ, Ελαιουργικών Συνεταιρισμών.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα που έχει για την περιοχή η καλλιέργεια της ελιάς και την αναγκαιότητα της έγκαιρης εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας προκειμένου να προστατευτεί η παραγωγή και κατά συνέπεια το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, προχώρησε έγκαιρα (τον Ιανουάριο του 2018) στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εργολάβων που θα αναλάμβαναν το έργο της δακοκτονίας με την μέθοδο του «Δολωματικού ψεκασμού» και στις τέσσερεις ελαιοπαραγωγές Περιφερειακές Ενότητες (Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα), και όλα αυτά πολύ πριν γίνει η κατανομή των κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έγινε με την αριθμ.2170 /1-2-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι διαγωνισμοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάδειξη αναδό-χων που θα αναλάμβαναν το έργο της δακοκτονίας, είναι οι πρώτοι σε όλη την χώρα που δημοσιοποιήθηκαν, γεγονός που προκύπτει από την ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Εφαρμόζοντας την αυστηρή και χρονοβόρα νομοθετική διαδικασία που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις καταλήξαμε να έχουμε προσωρινούς αναδόχους στα μέσα Ιουλίου. Από μία προσεκτική μελέτη των διαδικασιών θα διαπιστώσει ο καθένας ότι δεν χάθηκε ούτε μία μέρα αλλά οι προβλεπόμενες διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και τα στάδια θεσ…