Νέα – Ανακοινώσεις

Εφαρμογή μέτρων πρόληψης στις χωματερές για την αποφυγή πυρκαγιών

Με αφορμή το παραπάνω έγγραφο και ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου που ήδη άρχισε, σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με την άμεση λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς.
Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα όπως επιμεληθείτε τον καθαρισμό των υπαρχουσών αντιπυρικών ζωνών των Χ.Α.Δ.Α. που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης σας.
Επίσης θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα απορρίμματα που βρίσκονται πλησίον του χώρου των Χ.Α.Δ.Α. Σας είναι βέβαια γνωστό ότι έχει εκδοθεί από την Νομαρχία απόφαση παύσης λειτουργίας των Χ.Α.Δ.Α και ως εκ τούτο είναι ανενεργοί.
Συνιστούμε επίσης τη λήψη κάθε μέτρου ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα εναπόθεσης απορριμμάτων ανεξέλεγκτα σε διάφορους χώρους από ιδιώτες.
Η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.
Το παρόν έγγραφο να κοινοποιηθεί στους κατοίκους της περιοχής με κάθε πρόσφορο μέσο. (διανομή, τοιχοκόλληση, στα καφενεία κ.λ.π.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ