Έργα - Μελέτες, Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ο Δήμος Θηβαίων ξεκίνησε την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Δεδομένου ότι η συμβολή όλων είναι σημαντική, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε, on line, το ακόλουθο ερωτηματολόγιο :

https://docs.google.com/forms/d/1S96Xp7W7USb4b9pjT5QVyI39N_5RoXBKOYWoBfWztvw/edit?pli=1