Τα Νέα του Δήμου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική αίτηση
παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες για την εγκατάσταση
δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Θήβας, όπως περιγράφεται παρακάτω:
1) Διάνοιξη μικροτάφρου, συνολικού μήκους 12.725μ., και διαστάσεων: πλάτος:0,08 έως 0,16μ και βάθος:
από 0,45μ έως 0,50μ όπως φαίνεται στον πίνακα 1 και στο συνημμένο σχέδιο.
2) Διάνοιξη microtrench, συνολικού μήκους 3.995μ, και διαστάσεων: πλάτος 0,03μ και βάθος 0,30μ όπως
φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 1 και στο συνημμένο σχέδιο .
3) Κατασκευή μικροσωλήνωσης συνολικού μήκους 145,00μ. σε πεζοδρόμια ή πεζόδρομους, όπως
φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 1 και στο συνημμένο σχέδιο.
4.) Κατασκευή 2 φρεατίων ΦΙV διαστάσεων 1,40μ x 1,00μ x 1,00μ , και 33 φρεατίων ΦΙVα διαστάσεων
1,20μx1,00μx0,80μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 2 και στο συνημμένο σχέδιο.
5.) Τοποθέτηση 17 καμπινών μαζί με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους (εισαγωγή – εξαγωγή καλωδίων σε
αυτές), όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 3 και στο συνημμένο σχέδιο.
6.) Κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος, ανάλογα με τη θέση των φρεατίων προκειμένου να
πραγματοποιηθούν εργασίες περάσματος καλωδίων σε υπάρχουσες σωληνώσεις, με πιθανή εργασία
εκσκαφής όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 4

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δείτε εδώ το σχέδιο

Πίσω στη λίστα