Τα Νέα του Δήμου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 9, Παράρτημα Χ του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42 Α’ /30-3-2017)

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Θήβας, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Διάνοιξη μικροτάφρου, μήκους 600μ περίπου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
2. Διάνοιξη μικροσωλήνωσηςμήκους 2μ περίπου και διαστάσεων 0,40μ Χ 0,50μ περίπου,όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο
3. Κατασκευή 1 νέου φρεατίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ_signed

Ο.Δ.Π. Α.Κ.ΘΗΒΑΣ- ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΜ ΜΕΛ