Τα Νέα του Δήμου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επί της Οπλ.Βόγκλη

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες για την εγκατάσταση
δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Θήβας, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1) Εγκατάσταση δικτύου σε χαντάκι, συνολικού μήκους 13,00μ., επί της οδού Οπλ. Βόγκλη όπως φαίνεται
στο συνημμένο σχέδιο.
2) Κατασκευή 2 φρεατίων επί της οδού Οπλ. Βόγκλη όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

Περισσότερα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Εργασίες Δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών_signed

 

SKARIFHMA