Νέα – Ανακοινώσεις

Εργασίες για τη βελτίωση του χώρου της Λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Θηβαίων σε άμεση συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία Βοιωτίας (Θ’ ΕΠΚΑ) προχώρησε στον καθαρισμό του πρανούς και στην διάνοιξη του χώρου της λαϊκής αγοράς.
Επιπλέον από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Δήμου, έγινε αποτύπωση του χώρου ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο προς όφελος των πωλητών και των καταναλωτών.
Συγκεκριμένα:
• Θα τοποθετηθούν νέα WC
• Θα γίνει χάραξη και επαναπροσδιορισμός των θέσεων, ώστε να αλλάξει η εικόνα της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης και του Σαββάτου.
Στόχος των ενεργειών αυτών, που θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, είναι να γίνει πιο λειτουργικός ο χώρος για πωλητές και καταναλωτές και επιπλέον να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος του χώρου από παράνομους πωλητές.
Παράλληλα, από συνεργείο του Δήμου μας και υπό την επίβλεψη της Θ’ ΕΠΚΑ θα καθαριστεί και ο Αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στην περιοχή της λαϊκής αγοράς.