Νέα – Ανακοινώσεις

Εργασίες βελτίωσης τεχνικής τάφρου Μωρόκαμπου στα Βάγια

Εργασίες βελτίωσης της τεχνικής τάφρου που βρίσκεται στον κάμπο των Βαγίων ξεκίνησαν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013.

Το έργο περιλαμβάνει καθαρισμό της τεχνητής τάφρου, που βρίσκεται στα βόρεια των Βαγίων, περνά από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού και κατευθύνεται προς την περιοχή των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων Θηβών.

Η αναγκαιότητα προέκυψε από το γεγονός ότι η κοίτη της τάφρου επιχώθηκε με φερτά υλικά και η κατάσταση επιδεινώθηκε από τα καλάμια που φυτρώνουν μέσα σ’ αυτήν.

Ο καθαρισμός, θα αποτρέψει τον κίνδυνο υπερχείλισης και κατάκλισης όλου του κάμπου των Βαγίων.

Οι εργασίες που γίνονται είναι καθαρισμός και εκβάθυνση της τάφρου στο μεγαλύτερο τμήμα της και σε επιλεγμένα σημεία, όπου εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.