Νέα – Ανακοινώσεις

Επιστολή Δημάρχου Θηβαίων στον Αν. Υπουργό Πολιτισμού- Παιδείας & Θρησκευμάτων για δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Θήβα

Ένα πάγιο αίτημα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, που αφορά τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βοιωτίας στη Θήβα υπέβαλλε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου με έγγραφό του στον Αν. Υπουργό Πολιτισμού- Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κουράκη Αναστάσιο, σε συνέχεια της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων.

Ο κ. Δήμαρχος στο έγγραφό του αναφέρει αναλυτικά τους λόγους που επιβάλλουν την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός τέτοιου κέντρου στη Θήβα, που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλης της Βοιωτίας, καθώς και τις σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές που προτίθεται να παραχωρήσει και να διαθέσει ο Δήμος Θηβαίων για τον σκοπό αυτό.

Στο έγγραφο τονίζεται επίσης ότι το το επίπεδο εφαρμογής και εκπαίδευσης στο ΚΠΕ θα είναι καινοτόμο, προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις, συνεχώς ανατροφοδοτούμενο και ότι από την αποκτημένη εμπειρία, θα αποτελέσει ΟΔΗΓΟ για το σχεδιασμό και χάραξη νέων μακροπρόθεσμων κανόνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτικής. Επίσης αναφέρεται ότι με την πραγμάτωση των βασικών στόχων το νέο ΚΠΕ θα συμβάλλει στη συνολική περιβαλλοντική προβολή και αξιοποίηση της περιοχής, η οποία το αξίζει και το δικαιούται, ώστε μέσα από το τρίπτυχο ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση- ενεργοποίηση να οδηγήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες και φορείς τόσο στην προστασία και διατήρηση αναλλοίωτου του τεράστιου φυσικού πλούτου όσο και στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και στο σεβασμό στα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών, μέσα από τη συνεχή καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των πολιτών.

Κλείνοντας, ο κ. Δήμαρχος επισυνάπτει στον κ. Υπουργό τις επιστολές (σύμφωνη γνώμη) των Διευθυντών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Δ/νσης Βοιωτίας, των δύο Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Βοιωτίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σχετικά με την ίδρυση Κ.Π.Ε., όπως και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων.