Νέα – Ανακοινώσεις

Επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του 2018-Σταθερά και φέτος τα δημοτικά τέλη

Επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του 2018-Σταθερά και φέτος τα δημοτικά τέλη

Επικυρώθηκε, στις 2 Ιανουαρίου 2018 από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η υπ’ αρ. 334/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.

Ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρεί τις αρχές του ισοσκελισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και καθολικότητας, της ειδίκευση και των πιστώσεων, της ειλικρίνειας και ακρίβειας.

Τα έσοδα- έξοδα του Δήμου είναι ισοσκελισμένα στο ποσό των 26.761.800,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Χρηματικού Υπολοίπου και του Αποθεματικού. Στον Π/Υ έχουν εγγραφεί όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (τα έργα), προβλέπεται η επιχορήγηση του ΔΟΘ και της ΔΗΚΕΘ και η μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου. Προβλέπεται, επίσης, η πίστωση ύψους 1.787.137,40 ευρώ (επιχορήγηση ΥΠΕΣ) για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ κ.α.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι και για το 2018 δεν έχει γίνει αύξηση τελών και δικαιωμάτων ούτε στα δημοτικά τέλη, φόρο και ΤΑΠ που πληρώνουν οι δημότες ούτε στα τιμολόγια της ύδρευσης. Επισημαίνεται ότι τα δημοτικά τέλη παραμένουν σταθερά από το 2011 ενώ από το 2008 ισχύει η απόφαση του Δ.Σ. για μειωμένα κατά 50% τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΤΑΠ και Δημοτικού Φόρου για τις οικίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων, με αφορμή την επικύρωση του Π/Υ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το οικ. έτος 2018 επιβεβαιώνει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα των έργων προς όφελος των δημοτών, παρά την οικονομική δυσπραγία που βιώνει η χώρα μας και φυσικά οι Δήμοι από την υποχρηματοδότη…