Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
Δίρκης 20 – Τα.κ 32200 Θήβα
Τηλ:6978007275 tel&fax :22620 81044
e-mail: oebethivas@yahoo.gr , www.oebethivas.blogspot.com

ΠΡΟΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΘΗΒΑ: 12/12/2012
Μ.Μ.Ε
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ ενημερώνει τα μέλη της ότι προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2012, στις παρακάτω θεματολογίες:
1) «Πληροφορική WINDOWS – WORD – EXCEL»
2) «Εξυπηρέτηση πελατών – Υγιεινή τροφίμων»
3) «Τεχνικές πωλήσεων Marketing»
Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,45% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις μέλη του ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ οι οποίες:
•Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
• Κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2011.
• Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
• Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι σαράντα (40) ώρες το καθένα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα επιδοθούν στους καταρτιζόμενους βεβαιώσεις παρακολούθησης από…