Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ο Δήμος Θηβαίων με την υπ’αρ. 214/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ψ480ΩΡΜ-ΤΓΝ εντάσσει τα φωτοβολταϊκά  πάρκα / σταθμούς στους χώρους που υπόκεινται στο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από το έτος 2024 και εφεξής. Το τέλος θα επιβάλλεται για την μη στεγασμένη επιφάνεια με τις όποιες μειώσεις τετραγωνικών μέτρων προβλέπονται για μη στεγασμένους χώρους.  Τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών που θα επιβαρυνθούν με το τέλος προκύπτουν από τα στοιχεία που οι ιδιοκτήτες έχουν προσκομίσει στον Δήμο μας. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τέτοια στοιχεία ή διαπιστωθούν διαφορές στην επιφάνεια χρέωσης , καλούνται οι ιδιοκτήτες των πάρκων/σταθμών όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Υπεύθυνοι: Ιωάννης Ρόκας , Γεωργία Καλατζή

Τηλέφωνα : 2262350 623 και 624

Email: irokas@thiva.grgkalatzi@thiva.gr