Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το σχολικό έτος 2012-2013 ο Δήμος Θηβαίων, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, λειτούργησε με επιτυχία το «Δημοτικό Κοινωνικό Φροντιστήριο» και σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης παρείχε δωρεάν εκπαιδευτική αρωγή σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα.

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας και έχοντας υπόψη το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου εισηγήθηκε ομόφωνα την επαναλειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές Δημοτικού και Λυκείου και την ενεργοποίηση της Επιτροπής του, όπως αυτή ορίστηκε με την 306/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγγραφή μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου με τη σειρά της ΚΑΛΕΙ τους γονείς μαθητών Δημοτικού και Λυκείου μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής των παιδιών τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, στο Γραφείο Τύπου του Δήμου Θηβαίων από ώρα 08:30 μέχρι 13:00, με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία της αστ. ταυτότητας ή διαβατηρίου (με άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)
2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού και Ε9, θεωρημένα ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας ή Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
7. Υπεύθυνη δήλωση για την εργασία των γονέων (εάν εργάζονται)
8. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα (αν υπάρχει πρόβλημα υγείας)
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του
παιδιού στο Κοινων…