Νέα – Ανακοινώσεις

Επαναλειτουργία του Παραρτήματος στη Θήβα του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Βοιωτίας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», “ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαντώντας στην ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για ουσιαστική ενημέρωση και στήριξη σε θέματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, επαναλειτουργεί το παράρτημα του κέντρου στη Θήβα.

Το φαινόμενο της εξάρτησης από ουσίες, αλλά και γενικότερα η εμφάνιση εξαρτητικών συμπεριφορών είναι ένα ζήτημα πολυπαραγοντικό και κατά συνέπεια η πρόληψή του δε μπορεί παρά να αναπτύσσεται προς πολλές κατευθύνσεις. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Βοιωτίας εφαρμόζει , σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, προγράμματα βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, με απώτερο σκοπό τη μείωση της εμφάνισης εξαρτητικών συμπεριφορών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

• Η ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αντιστέκονται στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και σε άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο κ.α).
• Η συμβουλευτική και η υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας.
• Η ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε θέματα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών -μαθητών.
• Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα
• Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας

Τα προγράμματα που αναπτύσσει το Κέντρο Πρόληψης είναι τα εξής:

• Ομάδες γονέων
• Ομάδες μαθητών και εφήβων
• Βιωματικά σεμινάρια εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
&bu…