Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Επέκταση Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση για την αντιπυρική περίοδο

Αποφασίστηκε η επέκταση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α’289) για την αντιπυρική περίοδο όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την Διεύθυνση Δασών και τα Δασαρχεία Νομού Βοιωτίας καθώς και στα περιαστικά δάση της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την αντιπυρική περίοδο και συγκεκριμένα έως την 31η Αυγούστου 2023.

Συγκεκριμένα για τον Δήμο Θηβαίων τα σημεία απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων προσδιορίζονται τα εξής:

– Δάσος Μοσχοποδίου
– Δάσος Αγίας Τριάδας
– Δάσος Κιθαιρώνα
– Μεσοβούνι

Το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινη ζωής αλλά και του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή επικίνδυνων δραστηριοτήτων και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει τις ημέρες που ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών που δημοσιεύεται από την προηγούμενη ημέρα στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση, κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή),ή 5 (κατάσταση συναγερμού) και θα ισχύει από την 12η βραδινή της τρέχουσας ημέρας έως την 12η βραδινή της επόμενη ημέρας.

Η απαγόρευσή του δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία ή την Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ απαγόρευση κυκλοφορίας