Τα Νέα του Δήμου

Εντάχθηκε το έργο της «Αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

Στις 5 Νοεμβρίου 2019 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» η πράξη με τίτλο : «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων», με Κωδικό ΟΠΣ:5042920, δημόσιας δαπάνης 192.550,94 €.

Το εν λόγω σχολικό κτίριο σήμερα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο και απαιτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό.

Η προμελέτη του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και την προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα δημόσια σχολικά κτίρια:

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
• Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας
• Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων
• Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
• Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΘ και Δημοτικό Προϋπολογισμό), θα προετοιμασθούν τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.