Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Εντάχθηκε η πράξη : “Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου”

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κου Φάνη Σπανού (1299/28.4.2023) εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” η πράξη με τίτλο : «Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου» με Κωδικό ΟΠΣ:5183798 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» συνολικής δημόσιας δαπάνης ποσού 1.967.800,00 € εκ των οποίων το ποσό των 1.200.000,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από Ιδία Συμμετοχή του ΔΘ, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων «Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Η προαναφερόμενη πράξη του Δήμου Θηβαίων αφορά σε αναδιαμόρφωση τμήματος της υφιστάμενης οδού μήκους 0.850 περίπου χιλιομέτρων που οδηγεί από το ιστορικό κέντρο Θηβών στο λόφο Μοσχοποδίου, ώστε να αποτελέσει διαδρομή πολιτισμού και αναψυχής προσβάσιμη και φιλική στους περιπατητές. Επίσης, περιλαμβάνει την ανασυγκρότηση του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου από την διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Οπλαρχηγού Βόγκλη, όπου βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι του Αγίου Λουκά και του Ισμηνίου και στη συνέχεια επεκτείνεται έως τον κόμβο του Δασαρχείου σε μια διαδρομή που διέρχεται από ένα εξαιρετικής ποιότητας φυσικό τοπίο στο οποίο περιλαμβάνεται ένα ακόμη βυζαντινό μνημείο, ο ναός της Αγίας Φωτεινής. Το τμήμα της διαδρομής ανατολικά της διασταύρωσης Αγίου Λουκά και έως την επόμενη διασταύρωση (Δασαρχείο) είναι περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως με πλούσια δασική βλάστηση. Σε αυτό το τμήμα σκοπός είναι η άνετη κίνηση των πεζών, αθλουμένων κτλ σε συνδυασμό με την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος. Η κίνηση των οχημάτων θα περιοριστεί σε μία λωρίδα με κατεύθυνση προς Μοσχοπόδι πλάτους 3,5μ. Η αντίθετη κατεύθυνση θα εξυπηρετηθεί με παράλληλη εναλλακτική διαδρομή σε όλο το μήκος πλην ενός τμήματος μετά τον κόμβο Δασαρχείου.

Βασική στρατηγική για την εφαρμογή και επιτυχή λειτουργία του έργου είναι η «τακτοποίηση» της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων, ώστε να απελευθερωθεί χώρος στο οδόστρωμα για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών και ΑμεΑ και για την ταυτόχρονη διευκόλυνση των παρόδιων χρήσεων και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κος Γιώργος Αναστασίου ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη και  σημειώνει πως το εν λόγω έργο αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική διαδρομή στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού κάλλους της περιοχής καθώς συμβάλλει στο ποιοτικότερο βίωμα της πόλης μας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου : ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙ