Νέα – Ανακοινώσεις

Εντάχθηκε η βελτίωση κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Στις 13 Αυγούστου 2018 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας» με Κωδικό ΟΠΣ:5021376, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο ποσό των 2.135.416,67 € έναντι του ποσού των 2.140.000,00 € της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Θηβαίων.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και επανάχρηση του κτιρίου «πρώην Νοσοκομείου Θήβας» καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Ψηφιακής Προβολής.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την αξιοποίηση του κτιρίου μέσα από την νέα του χρήση ως κέντρου τουριστικής προβολής αφορούν:
• Στην πολεοδομική και αισθητική ενοποίηση του χώρου
• Στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σε μια περιοχή της πόλης της Θήβας που παράγει πολιτισμό από τα αρχαιότατα χρόνια
• Στη δημιουργία κέντρου ψηφιακής προβολής της Θήβας που θα συνεπικουρεί τις δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και θα προβάλει στο πλήθος των επισκεπτών την ευρύτερη περιοχή.
• Στην ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και καινοτομίας μέσα από τη διενέργεια σεμιναρίων και καινοτόμων δράσεων
• Στη σχεδιαζόμενη λειτουργία μικρού χώρου αναψυκτήριου εντός των χώρων του κτιρίου με αξιοποίηση και του αύλειου χώρου του οικοπέδου για τις ανάγκες του, που αναμένεται να αυξήσει την «ελκυστικότητα» της χρήσης.
• Στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσα από την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών, την ανάδειξη της πόλης, την ψηφιακή προώθηση των οικονομικών πηγών της περιοχής όπως ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή και τη δημιουρ…